Tên Linh Mục Phêrô Nguyễn Tiến Trung
Mã Linh Mục 201424
Ngày chịu chức 30/05/2014
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Quảng Tâm Phó xứ 2014 - 08/2017
2 Biên Hòa An Bình Phó xứ 08/2017 -