Tên Linh Mục Tôma Aquinô Nguyễn Đức Trọng
Mã Linh Mục 200549
Ngày chịu chức 30/09/2005
Ngày quan thầy 28-01
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Đaklua Đặc trách 2005 - 2008
2 Phương Lâm Phú Lâm Phó xứ 15/01/2006 - 09/01/2009
3 Gia Kiệm Martinô Chánh xứ 09/01/2009 - 09/2020
4 Long Khánh Xuân Đường Chánh xứ 07/10/2020 -