Tên Linh Mục Giuse Văn Nhật Minh
Mã Linh Mục 202318
Ngày chịu chức 07/09/2023
Ngày quan thầy 01/05
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Bích Lâm Phó xứ 10/2023 -