Tên Linh Mục Phanxico Xavie Nguyễn Thái Hoàng Quân
Mã Linh Mục 202314
Ngày chịu chức 07/09/2023
Ngày quan thầy 03/12
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 10/2023 -