Tên Linh Mục Phaolô Phạm Trung Hiếu
Mã Linh Mục 202229
Ngày chịu chức 08/09/2022
Ngày quan thầy 25/01
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 20/10/2022 -