Tên Linh Mục Gioan Dương Tấn Quốc
Mã Linh Mục 202215
Ngày chịu chức 13/01/2022
Ngày quan thầy 27/12
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 19/03/2022 - 16/11/2022