Tên Linh Mục Vinhsơn Lâm Văn Chí
Mã Linh Mục 202040
Ngày chịu chức 19/11/2020
Ngày quan thầy 05-04
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Đông Hòa Phục vụ người khiếm thính 19/11/2020 -
2 Gia Kiệm Phát Lộc Quản nhiệm 07/10/2022 -
3 Gia Kiệm Phát Lộc Quản nhiệm 07/10/2022 -