Tên Linh Mục Phêrô Nguyễn Lê Phong
Mã Linh Mục 202025
Ngày chịu chức 16/07/2020
Ngày quan thầy 29/06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 08/09/2020 - 19/03/2022
2 CĐ dự tu Xuân Lộc Dự tu Tống Viết Bường Phụ trách Cộng đoàn Dự tu 19/03/2022 -