Tên Linh Mục Giuse Phạm Hoàng Vũ
Mã Linh Mục 202016
Ngày chịu chức 16/07/2020
Ngày quan thầy 19/03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Hà Nội Theo học HVCGVN 08/09/2020 -