Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Quốc Tỉnh
Mã Linh Mục 202008
Ngày chịu chức 16/07/2020
Ngày quan thầy 19/03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phú Thịnh Tân Bắc Phó xứ 08/09/2020 -