Tên Linh Mục Vincente Nguyễn Minh Tiến
Mã Linh Mục 202007
Ngày chịu chức 16/07/2020
Ngày quan thầy 05/04
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Bắc Hải Phó xứ 08/09/2020 -
2 Hố Nai Bắc Hải Phó ban - Ban Bảo Vệ Sự Sống 22/05/2021 -