Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Duy Khương
Mã Linh Mục 201915
Ngày chịu chức 18/07/2019
Ngày quan thầy 19/03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 09/2019 - 30/10/2022
2 Nước ngoài Rôma Du học 30/10/2022 - 09/2022
3 Nước ngoài Rôma Du học 28/09/2022 -