Tên Linh Mục Vinhsơn Phạm Trung Dũng
Mã Linh Mục 201913
Ngày chịu chức 18/07/2019
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Thanh Bình Phó xứ 16/09/2019 - 10/2023
2 Long Khánh Bảo Vinh Phó xứ 10/2023 -