Tên Linh Mục Rene Phạm Minh Tâm
Mã Linh Mục 201728
Ngày chịu chức 20/07/2017
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Hiệp Nhất Phó xứ 2017 -