Tên Linh Mục Phêrô Cao Văn Xiêm
Mã Linh Mục 201718
Ngày chịu chức 20/07/2017
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Tân Triều Phó xứ 08/2017 - 09/2019
2 Hòa Thanh Thanh Hóa Phó xứ 09/2019 - 19/03/2022