Tên Linh Mục Phanxicô X. Nguyễn Hữu Văn
Mã Linh Mục 201716
Ngày chịu chức 20/07/2017
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Hòa Lâm Phó xứ 08/2017 - 09/2018
2 Biên Hòa Dĩ An Phó xứ 09/2018 - 08/09/2020
3 An Bình Tâm An Phó xứ 08/09/2020 -