Tên Linh Mục Gioan Bt. Phạm Ngọc Toán
Mã Linh Mục 201714
Ngày chịu chức 20/07/2017
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Chuẩn bị du học 08/2017 - 07/2018
2 Nước ngoài Rôma Du học 08/2018 - 07/2022
3 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 08/2022 -