Tên Linh Mục Đaminh Trịnh Đình Vũ
Mã Linh Mục 201612
Ngày chịu chức 28/05/2016
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phú Thịnh Tân Bình Phó xứ 08/2016 - 09/2018
2 Long Thành Thiên An Phó xứ 09/2018 - 09/2019
3 Tân Mai Bùi Thái Phó xứ 09/2019 -