Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Cao Trí
Mã Linh Mục 201524
Ngày chịu chức 30/05/2015
Ngày quan thầy 19/03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Tân Mai Phó xứ 08/2015 - 11/2017
2 Hố Nai Lộc Lâm Phó xứ 11/2017 - 19/03/2022
3 Long Khánh Bảo Vinh Phó xứ 19/03/2022 - 10/2023
4 Phương Lâm Tịnh Lâm Chánh xứ 10/2023 -