Tên Linh Mục Antôn Phạm Xuân Toàn
Mã Linh Mục 201518
Ngày chịu chức 30/05/2015
Ngày quan thầy 13-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Minh Hòa Phó xứ 08/2015 - 09/2018
2 Long Khánh Chính Toà Phó xứ 09/2018 - 21/09/2020
3 Gia Ray Trảng Táo Quản nhiệm 21/09/2020 - 19/03/2022
4 Gia Ray Trảng Táo Chánh xứ 19/03/2022 -