Tên Linh Mục Đaminh Lâm Sơn Thủy
Mã Linh Mục 201516
Ngày chịu chức 30/05/2015
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Chính Toà Phó xứ 08/2015 - 08/2017
2 Phương Lâm Bích Lâm Phó xứ 08/2017 -