Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Cẩm Khánh
Mã Linh Mục 201509
Ngày chịu chức 30/05/2015
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Đông Hòa Phó xứ 2015 - 2016
2 Phương Lâm Đồng Hiệp Phó xứ 2016 - 2017
3 Biên Hòa Đông Hòa Theo học HVCGVN. 2017 - 10/2023
4 Long Khánh Thừa Đức Chánh xứ 10/2023 -