Tên Linh Mục Phêrô Tống Xuân Hoàng
Mã Linh Mục 201507
Ngày chịu chức 30/05/2015
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 2015 - 08/2017
2 Gia Kiệm Hưng Bình Phó xứ 03/08/2017 - 19/03/2022
3 An Bình Quảng Tâm Phó xứ 19/03/2022 - 10/2023
4 An Bình Lộc Hòa Phó xứ 10/2023 - 06/11/2023