Tên Linh Mục Gioan Bt. Vũ Đình Chương
Mã Linh Mục 201502
Ngày chịu chức 30/05/2015
Ngày quan thầy 24-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Hà Nội Phó xứ 2015 - 03/09/2018
2 Long Khánh Nam Hà Phó xứ 2018 - 2019
3 Tân Mai Bùi Hiệp Phó xứ 09/2019 - 10/2023
4 Phương Lâm Giang Lâm Chánh xứ 10/2023 -