Tên Linh Mục Vinhsơn Hoàng Phong Vũ
Mã Linh Mục 201429
Ngày chịu chức 30/05/2014
Ngày quan thầy 05-04
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Đồng Hiệp Phó xứ 07/2014 - 08/2017
2 Phú Thịnh Đồng Phát Phó xứ 08/2017 - 09/2018
3 Tân Mai Long Bình Phó xứ 09/2018 - 19/03/2022
4 Long Thành Thiên Bình Chánh xứ 19/03/2022 -