Tên Linh Mục Giuse Phạm Huy Khôi
Mã Linh Mục 201412
Ngày chịu chức 30/05/2014
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Bảo Thị Phó xứ 08/2014 - 2015
2 Tân Mai Xuân Hòa Phó xứ 2015 - 2016
3 Tân Mai Tân Mai Phó xứ 2016 - 08/09/2020
4 Tân Mai Đaminh Phó xứ 08/09/2020 -