Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Huy
Mã Linh Mục 201407
Ngày chịu chức 30/05/2014
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Thiết Nham Phó xứ 2014 - 03/08/2017
2 Gia Kiệm Gia Yên Phó xứ 03/08/2017 - 24/10/2021
3 Long Khánh Bảo Quang Chánh xứ 25/10/2021 -