Tên Linh Mục Martinô Nguyễn Thái Hiệp
Mã Linh Mục 201404
Ngày chịu chức 30/05/2014
Ngày quan thầy 03-11
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Thanh Bình Phó xứ 08/2014 - 2016
2 Long Khánh Nam Hà Phó xứ 2016 - 2018
3 Biên Hòa Thái Hiệp Phó xứ 04/09/2018 - 16/09/2019
4 Gia Kiệm Kim Thượng Phó xứ 16/09/2019 - 19/03/2022
5 Long Khánh Tân Phú Phó xứ 19/03/2022 - 10/2023
6 Long Thành Bác Ái Chánh xứ 10/2023 -