Tên Linh Mục Phêrô Nguyễn Ngọc Trí
Mã Linh Mục 201353
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Lộc Hòa Thực tập mục vụ 30/05/2013 - 22/08/2013
2 Phước Lý Bắc Minh Phó xứ 22/08/2013 - 01/2014
3 Long Thành Văn Hải Phó xứ 2014 - 08/2016
4 Biên Hòa Tân Triều Phó xứ 08/2016 - 08/2017
5 An Bình Quảng Tâm Phó xứ 08/2017 - 09/2018
6 Phú Thịnh Bùi Chu Phó xứ 09/2018 - 09/2019
7 Long Thành Thành Đức Chánh xứ 09/2019 -