Tên Linh Mục Antôn Bùi Văn Tới
Mã Linh Mục 201352
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 13-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Long Thành Thực tập mục vụ 30/05/2013 - 14/09/2013
2 Phương Lâm Phú Lâm Phó xứ 14/09/2013 - 08/2015
3 Gia Kiệm Dốc Mơ Phó xứ 08/2015 - 09/2018
4 Long Thành Thành Tín Chánh xứ 09/2018 -