Tên Linh Mục Phaolô Nguyễn Chí Thọ
Mã Linh Mục 201348
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 25-01
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa An Bình Phó xứ 2013 - 2015
2 Biên Hòa Dĩ An Phó xứ 2015 - 2017
3 CĐ dự tu Xuân Lộc Dự tu Dĩ An Phụ trách dự tu 2015 - 2017
4 Túc Trưng La Ngà Phó xứ 2017 - 2019
5 Gia Kiệm Tín Nghĩa Chánh xứ 27/09/2019 -