Tên Linh Mục Giuse Phạm Thanh Quang
Mã Linh Mục 201338
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha 31/05/2019

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Ray Hiệp Lực Phó xứ 30/05/2013 - 09/08/2016
2 Gia Ray Trảng Táo Chánh xứ 08/2016 - 31/05/2019
3 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 31/05/2019 -