Tên Linh Mục Đaminh Võ Văn Phụng
Mã Linh Mục 201337
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Phát Hải Phó xứ 2013 - 2015
2 Long Thành Hiền Hòa Phó xứ 2015 - 2017
3 Gia Kiệm Bình Minh Phó xứ 2017 - 2019
4 Long Thành Thiên Phú Chánh xứ 2019 -