Tên Linh Mục Giuse Đinh Trọng Nghĩa
Mã Linh Mục 201335
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Gia Yên Phó xứ 2013 - 2017
2 Phước Lý Nghĩa Mỹ Chánh xứ 2017 -