Tên Linh Mục Micae Vũ Đình Mai
Mã Linh Mục 201333
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 29-09
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Hiệp Nhất Phó xứ 30/05/2013 -