Tên Linh Mục Phêrô Trần Văn Minh
Mã Linh Mục 201218
Ngày chịu chức 19/06/2012
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Bùi Đức Phó xứ 2012 - 2013
2 Tân Mai Thánh Giuse Phó xứ 2013 - 2015
3 Gia Kiệm Kim Thượng Phó xứ 2015 - 2016
4 Long Thành Truyền Tin Chánh xứ 2016 - 08/01/2022