Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Thanh Bình
Mã Linh Mục 201201
Ngày chịu chức 19/06/2012
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa An Bình Phó xứ 2012 - 2013
2 Rời Giáo phận Dự tu Gò Vấp Phụ trách dự tu 09/2013 - 2015
3 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Phụ tá Văn phòng 2015 - 03/09/2018
4 Phú Thịnh Tân Thành Chánh xứ 04/09/2018 - 09/01/2024