Tên Linh Mục Gioakim Nguyễn Hoàng Vũ
Mã Linh Mục 201134
Ngày chịu chức 10/01/2011
Ngày quan thầy 26-07
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Hải Dương Chánh xứ 2015 - 2018