Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Hảo
Mã Linh Mục 201109
Ngày chịu chức 28/06/2011
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Đồng Hiệp Phó xứ 20/08/2011 - 2014
2 Tân Mai Trinh Vương Phó xứ 2014 - 2015
3 Long Khánh Xuân Mỹ Chánh xứ 2015 - 19/03/2022
4 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Nghỉ để chữa bệnh 19/03/2022 -