Tên Linh Mục Giuse Phạm Hoàng Vương
Mã Linh Mục 201021
Ngày chịu chức 23/06/2010
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Thiên Phước Phó xứ 2010 - 2013
2 Gia Kiệm Tín Nghĩa Chánh xứ 08/2013 - 09/2019
3 Gia Ray Trung Ngãi Chánh xứ 09/2019 -