Tên Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Thanh
Mã Linh Mục 201016
Ngày chịu chức 23/06/2010
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Bắc Thần Phó xứ 2010 - 2012
2 Gia Kiệm Ninh Phát Phó xứ 2012 - 2013
3 Long Khánh Nam Hà Phó xứ 2013 - 2014
4 Gia Ray Xuân Bắc Phó xứ 2014 - 2016
5 Gia Ray Xuân Tôn Đặc trách 2014 - 2016
6 Gia Ray Xuân Tôn Chánh xứ 2016 - 10/2023
7 Gia Ray Xuân Tôn Phó ban - Ban Thánh Nhạc 03/08/2017 - 10/2023
8 Gia Kiệm Mẫu Tâm Chánh xứ 10/2023 -
9 Gia Kiệm Mẫu Tâm Phó ban - Ban Thánh Nhạc 10/2023 -