Tên Linh Mục Giuse Đoàn Xuân Linh
Mã Linh Mục 201007
Ngày chịu chức 23/06/2010
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Bến Gỗ Phó xứ 2010 - 2011
2 Biên Hòa An Bình Phó xứ 07/2011 - 2012
3 Nước ngoài Rôma Du học 2012 - 2016
4 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 01/09/2016 -
5 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Lục sự - Toà án Hôn phối 04/03/2017 -
6 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Chưởng Ấn 25/08/2017 -