Tên Linh Mục Phanxicô X. Nguyễn Văn Lắm
Mã Linh Mục 201006
Ngày chịu chức 23/06/2010
Ngày quan thầy 03-12
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 2010 - 2013
2 Hố Nai Nam Hải Chánh xứ 2013 - 2014
3 Gia Kiệm Đức Mẹ Vô Nhiễm NT Chánh xứ 2014 - 09/2020
4 Long Khánh Cáp Rang Chánh xứ 01/10/2020 -