Tên Linh Mục Phêrô Nguyễn Quang Khương
Mã Linh Mục 201005
Ngày chịu chức 23/06/2010
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 2010 - 2016
2 Nước ngoài Pháp Du học 2016 - 03/2020
3 Gia Ray Thọ Lộc Quản nhiệm 03/2020 - 04/10/2020
4 Gia Ray Thọ Lộc Chánh xứ 04/10/2020 -
5 Gia Ray Thọ Lộc Phó ban - Ban Văn Hoá 22/05/2021 -