Tên Linh Mục Phaolô Lê Công Nguyên
Mã Linh Mục 200835
Ngày chịu chức 08/09/2008
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Suối Nho Phó xứ 2008 - 2011
2 Biên Hòa An Bình Phó xứ 2011 - 2012
3 Tân Mai Bùi Thượng Chánh xứ 2012 - 10/2023
4 An Bình Quảng Tâm Chánh xứ 10/2023 -