Tên Linh Mục Gioan Bt. Phạm Phi Vũ
Mã Linh Mục 200833
Ngày chịu chức 08/09/2008
Ngày quan thầy 24-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hòa Thanh Lộ Đức Phó xứ 12/2008 - 10/2012
2 Long Khánh Xuân Bảo Chánh xứ 10/2012 - 08/09/2020
3 Long Khánh Xuân Bảo Phó Ban Bảo Vệ Sự Sống 03/08/2017 - 2020
4 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Chuẩn bị đi mục vụ tại nước ngoài 08/09/2020 - 16/03/2021
5 Nước ngoài Canada Mục vụ giáo xứ 16/03/2021 -