Tên Linh Mục Martinô Phạm Phú Thứ
Mã Linh Mục 200826
Ngày chịu chức 08/09/2008
Ngày quan thầy 03-11
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Phú Lâm Phó xứ 2008 - 08/2010
2 Phương Lâm Đaklua Đặc trách 2008 - 2010
3 Biên Hòa An Bình Phó xứ 2010 - 2011
4 Nước ngoài Philippines Du học 2011 - 2017
5 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 2017 -