Tên Linh Mục Phêrô Phạm Hưng Thịnh
Mã Linh Mục 200825
Ngày chịu chức 08/09/2008
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Gia Yên Phó xứ 2008 - 2011
2 Hòa Thanh Trị An Đặc trách 2011 - 2018
3 Hòa Thanh Đại An Chánh xứ 2011 - 2018
4 An Bình Xuân Đức Chánh xứ 2018 - 10/2023
5 Phước Lý Nghĩa Yên Chánh xứ 10/2023 -