Tên Linh Mục Anphongsô Hồ Ngọc Thắng
Mã Linh Mục 200822
Ngày chịu chức 08/09/2008
Ngày quan thầy 01-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Ngọc Thanh Phó xứ 2008 - 2009
2 Túc Trưng Thống Nhất Phó xứ 2009 - 2011
3 Phương Lâm Ngọc Lâm Phó xứ 2011 - 2012
4 Phương Lâm Bích Lâm Đặc trách 2011 - 2012
5 Phương Lâm Bích Lâm Chánh xứ 2012 - 10/2023
6 Phước Lý Nghĩa Mỹ Chánh xứ 10/2023 -