Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Quang
Mã Linh Mục 200805
Ngày chịu chức 08/09/2008
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Ngoài Giáo phận Sài gòn Học ngoại ngữ 2008 - 2014
2 Nước ngoài Rôma Du học 08/2014 - 11/2021
3 Gia Kiệm Bạch Lâm Chánh xứ 19/03/2022 -
4 Gia Kiệm Bạch Lâm Phó đặc trách Giới trẻ 29/11/2021 - 07/10/2022
5 Gia Kiệm Bạch Lâm Trưởng ban Ban Văn Hoá 07/10/2022 -